Oldalak

2010. december 13., hétfő

Kell Izraelnek az uniós tagság?

A címben megfogalmazott kérdéseket persze továbbiak követik, a kérdések kérdése azonban mindenképpen az, hogy tulajdonképpen mire volt jó létrehozni az Európai Uniót jelenlegi formájában, és egyáltalán – meddig létezik még Európa?

Izrael és az EU között jelenleg bonyolult és sokrétű viszony létezik, amelynek értelmében a zsidó állam ugyan nem tag, de mindenképp több jogosítvány illeti, mint egy mezei kívülállót. Ezt a viszonyt szeretné a legtöbb érdekelt teljes tagsággá változtatni. Izrael uniós csatlakozását pártolja mindenekelőtt maga az izraeli lakosság – a felmérések szerint a megkérdezettek háromnegyede, vagyis kicsit se euroszkeptikusak –, a mindenkori jeruzsálemi kormány, valamint maga az Unió. Pártolják az uniós tagállamok is, és a csatlakozási megállapodásokat az egyes parlamentek is rendre megszavazzák, bár néha vannak kivételek – ilyen volt legutóbb Budapesten a társulásról szóló euromediterrán megállapodással kapcsolatos indítvány elutasítása nem csak az Országgyűlés – remélhetően ideiglenes jelleggel – neohungarista majomketreccé züllött ötöde, de fél tucat „politikailag korrekt” (a józan ész használatáról önként lemondó) LMP-s agyhalott részéről is.

Nem kétséges, Európának miért van szüksége a világ 17. legerősebb gazdaságára, egy fiatal, lendületes és erős hi-tech államra, az viszont annál kérdésesebb, mi vonzót lát Izrael Európában, amely már előbb megbukott, semmint valódi birodalommá fejlődhetett volna. Pedig az eredeti elképzelés, a tőke és a munka szabad áramlása, a határok eltörlése, a szabad letelepedés egymás országában, példás és hasznos volt, kitűnően működött is a hatvanas és hetvenes években. Az akkor Közös Piacba csak azok az országok tartoztak bele, amelyeknek ott keresnivalójuk volt, és ez a közösség tökéletesen kielégítette az őt létrehozó igényeket. A lendület a nyolcvanas években tört meg, akkor csatlakoztattak először a régióhoz gazdasági-pénzügyi értelemben semmi szín alatt nem tartozó államokat azzal, hogy segítik őket, és később majd jól utolérik a többieket. A jól működő Közös Piac az évezred végére szinte észrevétlenül torzult mind hatalmasabb, mind bürokratikusabb vízfejjé, és egyre több olyan államot vett fel soraiba, amelyek sem teljesítményük, sem demokratikus berendezkedésük színvonala, sem más jellemzőjük alapján nem voltak oda valók. Az ezredforduló utáni nagy bővítés államai közül kizárólag Szlovénia és a három balti állam volt felkészülve a csatlakozásra; Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és a fél Balkán csatlakoztatása már közröhejszámba ment – ehhez képest még olyan hangok is hallatszottak, amelyek keleten egész Grúziáig, nyugaton Izlandig, délen pedig Marokkóig (!) képzelték el a bővítést. Ebből a szempontból még szerencse is a hitelválság kirobbanása, mert legalább ezek a hagymázas elképzelések lekerültek egy időre a napirendről.Egyelőre nem kerül több csillag a zászlóra

A bedőlés-sorozatot Izland nyitotta meg, de szinte azonnal rebesgetni kezdték, hogy ezt a csődöt az írek, a görögök, a spanyolok, a portugálok, az olaszok és az újonnan csatlakozottak sem fogják megúszni szárazon. A jóslatok beigazolódtak, csak épp azzal nem nézett szembe a vén kontinens, hogy ezen a vizsgán nem csak fél tucat vagy tucat tagállama bukott meg, hanem maga az Európai Unió. Ezt természetesen előre tudni lehetett, és még csak közgazdásznak sem kellett lenni hozzá (azt már meg sem kérdezzük, hol is voltak a közgazdászok). Köztudott, hogy a kapitalizmussal hét-nyolc-tíz évente együtt jár egy válság. Józan paraszti ésszel akár azt is tudni lehetett, hogy amennyiben egy ötszázmilliós lakosságú birodalomban egyre kevesebb ember termel GDP-t, és abból egyre több embert kell eltartani, akkor az csak hitelekből finanszírozható, továbbá piramisjáték, és minden piramisjáték egy ponton összeomlik. Az összeomlást csak újabb játékosok bevonása késleltetheti, de csak olyanoké, akiknek van pénzük. Az Unió 1985 óta sorozatban vont be olyan országokat, akiknek nem volt, és akik később sem kezdtek el pénzt csinálni – hanem a máséból éltek, jobban, mint az amerikaiak és kevesebb munkával, mint a magyarok. Azt is tudni lehetett, hogy rendkívüli gondok vannak egy olyan birodalom preferenciáival, amely a költségvetése ötven százalékát – nem elírás – oktatás, kultúra és tudományos kutatás helyett a mezőgazdaságra fordítja. (Muszáj! Különben kimennek az útra a gazdák.) És végül: azt is tudni lehetett, hogy amennyiben a közösség tízmilliószámra fogad be olyan harmadik világbeli kisebbségeket, akik asszimilálódni nem hajlandók és nem is képesek, azzal a saját sírját ássa meg. Az Európai Unió a válság előtti években pontosan ugyanott tartott, ahol a Római Birodalom nem sokkal Romulus Augustus előtt: minden széterodálódott a barbárok rohamai és a megoldatlan problémák miatt, de erről felelős tényezők nem igazán vettek tudomást.Ima Londonban, rendőrsorfallal. Háttal az uniós eszmének

A számok tükrében érdemes igazán megvizsgálni azt, csakugyan érdeke-e a zsidó államnak, hogy beszálljon ebbe a mélyen leszállított árú csődtömegbe. (Az adatok, ahol külön nem jelöljük, tavalyiak.) Izrael egy főre jutó GDP-je 21 ezer euró, míg az EU-é 25 ezer. Ezt az adatot tovább árnyalja, ha megnézzük az egyes tagállamokat: azt látjuk, hogy csak a nyugat-európai országok GDP-je haladta meg az izraelit (tudjuk, mi van az ír adat mögött), a később csatlakozott országoké nem.A tel-avivi Rotschild sugárút, az izraeli pénzügyi világ egyik központja

A legfontosabb mutató mindenképp a GDP, de önmagában nem elégséges, nem árt másokat is szemügyre venni. Ilyen az, hogy mennyivel nőtt a GDP az előző évhez képest, és ez az adat most, a válság alatt különösen sokat elárul. Izrael fél százalékos növekedést produkált még ebben a nagyon kemény időszakban is; szó sincs tehát arról, hogy ne érezték volna meg a válságot, de a gazdaságuk mindenképp képes volt arra, hogy a kihívásokra, ha csak minimálisan is, de expanzióval feleljen. Ehhez képest az EU összesített GDP-je több mint mínusz négy százalék, magyarán szólva az Unió gazdasága nyolcszor akkorát bukott, mint amekkorát az izraeli nőtt. Sőt: a huszonöt EU-tagállam közül egyáltalán növekedést csak egyetlen tagállam tudott felmutatni, s ez Lengyelország volt, de ott is az 1,7 %-os GDP-növekedés mögött egy szerény, 18 ezer eurós GDP állt, azaz volt honnét növekedni; a siker az EU összképét pedig nem változtatta meg, mert mindenki más mínuszra hozta a GDP-jét, és a lengyel GDP az uniósnak még a két és fél százaléka sincs.A zsidó állam mindinkább támaszkodik az alternatív erőforrásokra

Az eladósodás terén egyik félnek sincs mivel villognia. Az Unió adóssága a GDP kerek háromnegyede, a zsidó államban ez az adat 78 %. Más azonban a helyzet a munkanélküliség terén. Izraelben a munkaképesek 6,2 %-a van állás nélkül, ezzel szemben az EU-ban majdnem tíz százalék, és a különbség még nagyobb, ha megint csak utánanézünk az egyes tagállamok adatainak. Az ír és a szlovák munkanélküliség 15, a Baltikumé átlag 18, a spanyol pedig 20 %-os; Izraelnél jobb munkanélküliségi mutatóval az Unióban csak Luxemburg, Ausztria, Hollandia, Málta dicsekedhet. Fontos szempont a pénz értékállósága. Izraelnek tavaly négy százalék alá sikerült nyomni az inflációt. Gyakorlatilag ez az egyetlen fontos mutató, amiben az EU jobban áll: az átlagos infláció az Unióban csak egy percent.Számítógépvezérelt öntőzőberendezés.
Izrael munkaképes lakosságának 2,6 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban

Nem véletlen, hogy a 2010 szeptembere óta OECD-tag Izraelt kevésbé rázkódtatta meg a válság, mint az uniós gazdaságokat, amelyek egyre kevésbé mondhatók piacgazdaságnak, s ahol mindjobban eluralkodik a felosztó-kirovó szemlélet – magyarán: a szocializmus. A zsidó állam valóban piacgazdaság, rendkívül visszafogott állami szerepvállalással, ellenben ragyogó hi-tech szektorral, amelyet erőteljes kockázatitőke-ipar támogat. Izrael a világ gyémántfeldolgozó iparának egyik központja, szoftver-nagyhatalom és turistaparadicsom egyben, fejlett bankrendszerrel és minimális munkaerőt foglalkoztató mezőgazdasággal – miközben semmiféle természeti kincse nincs (a nemrég felfedezett tengeri gázmezőket még nem kezdték el kiaknázni). Szabadkereskedelmi egyezményeket írt alá az Unión kívül az Egyesült Államokkal, az Európai Szabadkereskedelmi Szervezettel, Törökországgal, Mexikóval, Kanadával, Jordániával és Egyiptommal, sőt, három éve – első nem latin-amerikai országként – az EU ottani megfelelőjével, a Mercosurral is. A központi bankok hatékonysági világranglistáján az izraeli jegybank 2009-ben a nyolcadik helyen volt, idén – az első helyen végzett. Idén az amerikai tőzsdén Izrael volt a második legtöbb céget felvonultató külföldi ország.Tel-Aviv és Ramat Gan határán éjjel. Középütt a Gyémánttőzsde

Európa? A leadben feltettük a kérdést, meddig létezik még. Nos, nyilván ugyanígy fogják hívni talán száz vagy kétszáz év múlva is, hiszen tudjuk, hogy a Nyugat-római Birodalom is hiába bukott meg az ötödik században, a Szent Római Birodalomnak még az 1800-as évek elején is működtek Bécsben a hivatalai. Nem kétséges, hogy a brüsszeli eurokraták még sokáig fogják ontani a fejléces papírokat, de a gazdasági és mindenekelőtt a demográfiai mutatók arról tanúskodnak, hogy az a kísérlet, amit Európai Uniónak neveznek, már az előtt kudarcot vallott, hogy az EU elérte volna legnagyobb kiterjedését. Ez a gigász olyan problémákat halmozott maga elé, amelyeket csak a legnagyobb határozottsággal lehetett volna megoldani, vagy húsz évvel ezelőtt.


Kép szöveg nélkül

Nyitott a kérdés, vajon mit várhat Izrael egy, az Unióba történő részleges betagozódástól. (Teljes betagozódásra nyilván nem kerülhet sor, mert az a szabad költözködés jogát is magában foglalná, és érdekes lenne látni, amint a zsidó állam megnyitja a kapuit elméletileg ötvenmillió muzulmán vallású európai lakos előtt.)

12 megjegyzés:

Névtelen írta...

Ez meg mi?

1 Luxembourg 104,390
5 Denmark 55,11
7 Sweden 47,667
10 Netherlands 46,418
12 Ireland 45,642
13 Austria 43,723
14 Finland 43,134
16 Belgium 42,596
18 France 40,591
19 Germany 40,512
21 United Kingdom 36,298
22 Italy 33,828
— European Union 32,283
25 Spain 29,875
27 Cyprus 27,722
28 Greece 27,264

29 Israel 27,085

"Ezt az adatot tovább árnyalja, ha megnézzük az egyes tagállamokat: azt látjuk, hogy csak a luxemburgi, holland, belga és ír GDP haladta meg az izraelit (tudjuk, mi van az ír adat mögött), és megközelíteni is csak a német, francia, dán, osztrák, brit GDP volt képes "

Most komolyan ha már írsz valamit akkor néz utána.
Egyetlen ország van amit nem lehet összehasonlítani más országgal. Izrael. A GDP-je 200 milliárd, de csak az amcsiktól 3 milliárdot kapott idén. 1,5 %? Szó szerint ömlik a pénz Izraelbe.
De tudom én vagyok antiszemita.

Nechemia ben Avraham írta...

Egy hibát valóban elkövettem, és k9köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmet. Elég elemi hiba volt, az EU-tagállamok GDP-je euróban volt megadva, Izraelé pedig dollárban, ami ugye nem mindegy. A cikk GDP-re vonatkozó részét, mihelyst időm engedi, javítani fogom.

Mindazonáltal Izraelt természetesen össze lehet hasonlítani bármely más országgal, még akkor is, ha - az általad írott adatokat alapul véve - a 200 milliárd dolláros GDP másfél százaléka amerikai pénz. Esküszöm, szívesen utánanéznék, bár komolyan nem témája e blognak, hogy melyik ország, mióta és mekkora segélyt kap az ENSZ-től, az angolszász és a skandináv országoktól és egyéb jótékony helyekről, és elég komoly meglepik kerülnének elő. Sztem akkor lepődnénk meg a legkomolyabban, ha ezt is lebontanánk per capita, és megnéznénk például, hogy melyik a világ legsegélyezettebb népe, tehát ahol évente egy főre a legtöbb pénz jut. Legyen egy hangszóró a díja annak, aki kitalálja?

Névtelen írta...

"...Izrael... GDP-je 200 milliárd, de csak az amcsiktól 3 milliárdot kapott idén. 1,5 %? Szó szerint ömlik a pénz ..."

1. Nem 3, hanem 4,5 milliárd, de:

a, Az mégiscsak lófütty a teljes költségvetéshez, vagy a GDP- hez nézve

b, Ez a 4,5 milliárd katonai támogatás, amit NEM LEHET "csak úgy" elkölteni. Nagyon pontosan meg van határozva, mennyit lehet belőle kutatás- fejlesztésre, gyártásra, vagy pl. fegyvervásárlásra költeni. És ezt egy közös bizottság felügyeli, mióta ez az amerikai- izraeli katonai együttműködés létezik.


2, Tévedés, hogy Izrael kapja a legtöbb lét az busákoktól. Egyiptom, Szaudia, és talán már Törökország is évek óta köröket ver rá Izraelre, ami az amerikai katonai célú pénzügyi támogatásokat illeti.

Azokat az összeheket sem lehet "csak úgy" elkölteni.


3. Igen. Izraelbe dől a lé.

Miért?

Csak nem azért, mert nem tudunk olyan modern iparágat, olyan tudományágat mondani, amiben ne volnának világranglista- vezetőek, ami a technológiát, innovációt, hatékonyságot illeti?

Ezektől meg piszkosul dől ám a lé, legyen az bármelyik ország...


"...De tudom én vagyok antiszemita...."

- ?????????

Miért is?

De most tényleg!

Névtelen írta...

Konrad írja:


"...melyik a világ legsegélyezettebb népe, tehát ahol évente egy főre a legtöbb pénz jut. Legyen egy hangszóró a díja annak, aki kitalálja?..."

- A palesztin!

Kérem azt a hangszórót!!!

(más kérdés, hogy ebből a segélyből a nép nagy része lófütyköst sem lát, mert a népvezéreik a többségét egyszerűen lenyúlják, és narkóra, qrvákra, luxuscikkekre, fegyverekre, meg egyéb, nemzetgazdaság és népjólét szempontjából nélkülözhetetlen dolgokra költik)

Névtelen írta...

A lé dőléséről még egy szót.

A kockázatitőke csakugyan dől az olyan iparágakba, amit összefoglalóan hi-technek neveznek. Izraelben van Silicon Wadi, a Silicon Valley mintájára. Erre adnak pénzt. Persze ott nem eltartott a társadalom nyolctizede, és a kormány sem nyúlja le a magán-megtakarításokat.

Nechemia ben Avraham írta...

A cikket az első t. hozzászóló reklamációja után javítottam, a hibás adatok most már nem szerepelnek benne. Valamennyi olvasómtól elnézést kérek a figyelmetlenségért.

Névtelen írta...

Az most nézőpont kérdése, hogy sok vagy nem sok. Ha jól tudom 14 milliárd $ a hadi költségvetés.
Nem ezen múlik Izrael sorsa, de sokat jelent ha ezt a pénzt nem nekik kell állni és másra költhetik pl hi-tech ipar ösztönzésre.

Névtelen írta...

Konrad írja:


"...Ha jól tudom 14 milliárd $ a hadi költségvetés..."

- Jól tudod, kb. ennyi, már évek óta.


"...Nem ezen múlik Izrael sorsa, de sokat jelent ha ezt a pénzt nem nekik kell állni és másra költhetik pl hi-tech ipar ösztönzésre..."

- Persze.

De ebből akkor most mi következik?

Semmi különös.

Az van, hogy egy szövetséges állam támogatja a másik szövetségest.

És, ahogy említettem, nem csak Izrael hadi költségvetését támogatják milliárdokkal, hanem az egyiptomit, a törököt, a jordániait, Szaudiát, és az arab "olajmonarchiákat" is.

Névtelen írta...

én valószínűnek tartom, hogy az EU zsarolja a zsidó államot (hogy mást ne mondjak a palesztin állam egyoldalú kikiáltásának (67'-es határokkal történő) elfogadása az EU részéről elég sanszos.) MIndenesetre a békevágy óriási az izraeli társadalomban. És kapott-e valaha is valami jót Izrael vagy a zsidó nép Európától?

üdv Lacapc

Névtelen írta...

Lacapc a zsarolas eleg valoszinutlen hangzik az eu egy toketlen szervezet amellett ok is jol tudjak h palesztinok nem fogadnak el zsido allamot se '67 hatarok se '47 hatarok se semilyen hatarok kozott tokmindegy. Csak azert szolnak bele h ok is ott legyenek a beleszolok kozott. Meg a bosnia beket is US kellett intezze most halt meg szegeny Holbrooke aki osszehozta Daytont. Kettot nem tud lepni europa a middle easten.

Europataol azert kapott Israel voltak jo fej vezetok pl Adenauer Brandt v. az otvenes evekben akar a franciakat is emlethetem de ott van Berlusconi, v Norway stb. van Israelnek sok baratja Europaban csak nem azoknak a hangjat hallod

Terry

Nechemia ben Avraham írta...

Akinek van kedve és ideje, lőjön már át olyan honlapokat, ahol tételesen statisztika van arra nézve, az USA az elmúlt tíz évben melyik országnak vagy entitásnak mekkora mértékű katonai és polgári segélyt nyújtott. Keresgélném, csak most én valami másba fogtam, és alig van időm.

Névtelen írta...

kösz Terry.
de szerintem Európát soha nem gátolta meg, hogy függetlenül lavírozgasson, és belepofázzon olyan dolgokba, amihez semmi köze. Sőt. Minél távolabbi helyszínről van szó, annál hatékonyabb. ráadásul itt van ez a többtízmillió beilleszkedni nem akaró török és észak-afrikai muszlim, akiktől egyre kevésbé tudja magát függetleníteni az egységes EU politika.az egész eu motorja egyébként is Franciaország, (és nem olaszok vagy norvégek), a francia külpolitika pedig elég gennyes volt mindig is.