Oldalak

2008. november 17., hétfő

Levana: A jel, melyben élni fogsz

Naphosszat a pesti utcákat járva, bágyadtan elnézegetem a körülöttem ritmusosan hömpölygő emberáradatot. Szüntelenül ide-oda, apró részletekre, piciny benyomásfoszlányokra ugrik kapkodva a tekintetem. Az arctalan tömeget ugyan rezignáltan és távolról vizslatom, mégis ösztönösen kutatom a megfoghatót, a személyeset.

Menet közben unottan kóborló tekintetem öntudatlanul is egy-egy szokatlan öltözéken, furcsa kiegészítőn vagy feltűnő ékszerdarabon nyugtatom. Így a folyvást felvillanó tárgyi relikviák mögül viselőjük névtelen arcából ismerősnek tűnő személy kezd kirajzolódni fokozatosan.

Egy idő után aztán lassan azon kapom magam, hogy tapintatlanul kizárólag a járókelők nyakában lógó arany és ezüst medalionokat bámulom. S magamban szemérmetlenül csak azt firtatom, vajon mit és miért visel a szíve fölött, nemesfémbe öntve, az utca embere.

Banálisnak ható érzelmes emlékeket, játékos üzeneteket, személyes tartalommal bíró neveket vagy olykor-olykor vallásos jelképeket aggatunk magunkra mindannyian. Ekképpen üzenünk a vak világba néma életjeleket. Közszemlére tesszük a számunkra igazán fontos szimbólumot.

Miközben egyre csak csoportosítgatom a szembe sétáló ékszerarzenált, közöttük tagadhatatlanul számolom Dávid ismerős hatágú csillagát. S lehet, hogy tévedek, de viselőiken, nemtől és kortól függetlenül, valamiféle titokzatos öntudatot észlelek. Gondolom, talán ők is tudják, micsoda pecséttel felékszerezve sétálnak a nagyvárosi felhők alatt.

Magen David, ez a szellemi védőpajzs az Ígéret Földjéről, a zsidóság ősi szülőföldjének misztikus titkairól regél. S ha kérdezed, készségesen elárulja neked, milyen csodálatos hazát is álmodott nekünk az Örökkévaló.

A pajzsnak hat ága van, amely a számok archaikus nyelvén a tökéletes szeretetet, a teljes szívből való választást jelenti. Tehát olyan hazát jelöl, amelyet tiszta szívből adott a Teremtő kiválasztottjainak, azzal, hogy ott a mindent és mindenkit átható szeretet legyen az egyedüli törvény. A hatos szám emellett a világ teremtésének hat napjára is emlékeztet bennünket, soha nem feledve, hogy Alkotónk végtelen szeretetében teremtette emberi világunkat.

A hatágú csillag geometriailag két egymásra fektetett szabályos háromszögből áll, amely egyszerre jelöli az égi és a földi, illetve a férfi és a női energiákat. A lentről felfelé ívelő háromszög mintegy asszonyi testet formál, alul a csípőnél szélesebb, földből táplálkozó energiákkal bővelkedik. A fentről lefelé mutató háromszög a teremtő égi erők nyomán inkább egy férfi testet utánoz, széles vállán tartva meg a mindenséget.


Így összeölelkezve a háromszög pár együttesen azt üzeni, hogy a megígért hazában egyszerre lesz jelen az égi áldás, azaz a szellemiség és a földi paradicsom, vagyis az anyagi bőség. A teljességet ilyen módon lefestő hologram egy olyan messianisztikus világba vezeti el lakóit, ahol a háromszögek közepén, vagyis a világ szívközpontjában lakozik majd az isteni erkölcsi rend.

A csillag formája hat külső és hat belső, azaz kétszer hat, összesen tizenkét szöget rejt magában. Ez utal Izrael tizenkét honfoglaló törzsére, azaz az egész zsidó nemzetre és persze a hónapokra osztható év ciklusaira is. Rámutatva arra, hogy az élet végtelen körforgása valamennyi zsidó embert előbb-utóbb ebbe a tökéletes világba haza- és visszavezet. De addig is rögös életútján védőpajzsként e titkos szimbólum oltalmára lesz.

Viseljük hát büszkén a mágikus jelet, sorsunk törékeny fénylő csillagát, hagyjuk, hogy áldó isteni ereje mindvégig általunk éljen tovább.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Aranyos írás, ámbár kár, hogy amit világszerte sok zsidó ember ennyire a szívén visel, mint önazonosító identitás-jelképet, az eredetileg nem is zsidó szimbólum; Sőt: mégcsak nem is őseredeti, ugyanis az ősi Indiától (Merkaba) az egész ókori Közel-Keleten át Japánon keresztül Egyiptomig és Észak-Európáig ősidőktől fogva ismert és használt Élet-jelkép volt, tehát magának a zsidóságnak, úgyis, mint egyedülvaló Népnek nincs sokkal több köze hozzá, mint bármelyik más népnek; és szerintem a nem is oly régi jelképválasztásuk ezzel a Történeti Ténnyel függ össze..! A többi igaz, szép és Méltó a megértésre. Tisztelettel Kafir Simon.