Oldalak

2008. február 2., szombat

Februári évfordulók

1948. február 1. Arab terroristák felrobbantják a mai Jerusalem Post elődje, a Palestine Post jeruzsálemi székházát. A merényletben többen odavesznek.

1979. február 1. Khomeini ajatollah átveszi a hatalmat Iránban. Az addig kitűnő izraeli-iráni kapcsolatok a későbbiekben fagypontra kerülnek, majd megszűnnek.

1740. január 3. Szicília királya engedélyezi a visszatérést a szigetről korábban elűzött zsidóknak.

1892. február 3. Az orosz kormány bezáratja a híres volozsini jesivát (képünkön). Az intézkedés okai a mai napig tisztázatlanok. Egyes magyarázatok szerint az úgynevezett zsidó felvilágosodás, a hászkálá hatása alatt az orosz kormány világi tanulmányokat is megkövetelt a jesivában, és annak akkori vezetője, Berlin rabbi erről hallani se akart. Nem kizárt azonban, hogy a tanintézményt annak belső nyugtalansága miatt zárták be, ez pedig abból fakadt, hogy Berlin rabbi a saját fiát akarta megtenni ros jesivének, s ezt sokan ellenezték. A híres jesivát csak 1899-ben nyitotta újra Berlin veje, Rafael Sapiro, ám az iskola soha nem nyerte vissza régi befolyását és hírnevét.

1657. február 4. Oliver Cromwell angliai tartózkodási engedélyt ad ki egy zsidónak, bizonyos Luis Carvajalnak. Ez volt az első türelmi zsidórendelet Angliában.

1782. február 4. Egy rendeletnek köszönhetően a galíciai zsidó orvosok ettől a naptól kezelhetnek keresztény pácienseket.

1959. február 4. Izrael – az ókor óta első ízben – ismét Salamon király bányáiból származó rezet exportál.

1428. február 5. A szicíliai zsidókat arra kényszerítik, hogy katolikus miséken vegyenek részt.

1980. február 5. Az egyiptomi parlament véget vet az Izrael elleni bojkottnak.

1413. február 6. XIII. Benedek pápa parancsára vallási vitát rendeznek a hitükhöz hű és azt eláruló, kikeresztelkedett zsidók közt.

1481. február 6. Az inkvizíció megrendezi az első autodafét a spanyolországi Sevillában.

1569. február 7. Megalakul az inkvizíció dél-amerikai leányvállalata.

1943. február 7. Az első fegyveres harc zsidók és nácik közt a Varsói Gettóban.

1831. február 8. Franciaország a keresztény intézményekhez hasonlóan a zsidó vallási intézményeket is anyagi támogatásban részesíti.

1807. február 9. Napóleon parancsára összeül a franciaországi „Szanhedrin”.

1941. február 9. A nácik kiprovokálják az antiszemita csőcselék első kilengéseit Amszterdamban. A tervezett kristályéjszaka azonban elmarad: az amszterdami zsidóság ellenáll, sőt, megfutamítja a csatornatölteléket.

1925. február 9. Megnyílik Haifa mára világhíressé vált műszaki egyeteme, a Technion.

1934. február 10. Sikerül kijátszania a brit blokádot az első Erec Jiszráélbe tartó, bevándorlókat szállító hajónak.

1953. február 11. A Szovjetunió megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Az ürügyet az szolgáltatta, hogy néhány sérüléssel járó merényletet követtek el Tel-Avivban egy szovjet küldöttség ellen, és Moszkva azt állította, a tel-avivi rendőrség tudott a dologról, de szándékosan nem akadályozta meg. A lépést maga Sztálin rendelte el, és az valójában beleilleszkedett a postarabló és tömeggyilkos diktátor által tervezett nagyszabású Holocaust-programba, amelynek első szakaszának, a zsidó orvosok perének az előkészületei akkor már megkezdődtek. Sztálin néhány hét után elpusztult, a zsidóirtás elmaradt, és a diplomáciai kapcsolatok is helyreálltak.

1349. február 11. Lemészárolják a svájci Überlingen zsidó lakosságát.

553. február 12. Jusztiniánusz bizánci császár elrendeli, hogy szombat délelőtt a heti szakaszt görög nyelven olvassák fel a zsinagógában, a rabbik dróséit pedig betiltja.

1349. február 14. Kétezer zsidót égetnek el Strasbourgban.

1667. február 14. Véget ér a hírhedt római zsidófuttatás gyakorlata. Addig a napig karneváli látványosság gyanánt a zsidóknak ütlegek, köpések és hahota közepette, megszégyenítő módon versenyt kellett futniuk Rómában.

1949. február 14. Megnyílik a Kneszet első ülésszaka.

1870. február 15. Megalakul az első Erec Jiszráél-i mezőgazdasági iskola, a Mikve Jiszráél.

1570. február 16. A zsidók csodával határos módon menekülnek meg egy olaszországi földrengésből.

1870. február 16. A svédországi zsidóság emancipációja.

1917. február 16. Madridban – 425 év után – megnyílik az első súl.

1948. február 16. Az első szervezett arab támadás Tirát Cvi ellen.

1948. február 17. Ezerötszáz év után a zsidóságnak újra van nászija, fejedelme: Izrael Állam első elnökévé Cháim Weizmannt választja meg a Kneszet.

1942. február 24. Egy tengeralattjáró a Fekete-tengeren megtorpedózza a revizionista Bétár alijahajóját, a Strumát. Sokáig elfogadott volt a nézet, hogy a tömeggyilkosságot németek követték el, a hatvanas évek közepén azonban felmerült – és napjainkra többé-kevésbé bizonyítottnak tekinthető –, hogy egy szovjet tengeralattjáró, az SC 213 végzett az eredetileg a Dunára tervezett gőzössel. Hétszázhatvannyolc lélek veszett oda, s csak egyetlen ember élte túl a katasztrófát.

1451. február 25. Egy pápai rendelet minden társadalmi érintkezést megtilt keresztények és zsidók között. A néhány évszázaddal később a nemzetiszocialista törvénykezés által felelevenített jogi aktus azért vált szükségessé, mert a Vatikán úgy látta: a zsidó vallás vonzó hatással van a katolikusokra. A katolikus (és a legtöbb keleti ortodox keresztény) egyház halálla sújtotta azt a keresztényt, aki betért zsidónak, valamint a zsidó(ka)t is, aki(k) betérítette-betérítették, vagy ebben bármilyen módon közreműködtek.

1147. február 26. A Szentföld felé igyekvő keresztes hadak lemészárolják a würtzburgi zsidókat.

1569. február 26. A pápa elrendeli a Pápai Állam zsidóságának kiűzését, kivéve a római és az anconai lakosokat.

1825. február 26-ától nem kötelező Maryland államban a közhivatalok vállalásakor a keresztény eskü. Helyette a jelöltnek azt kell kinyilvánítania, hogy hisz a bűnben és bűnhődésben, valamint az eljövendő új életben.

1969. február 26. Lévi Eskol halála.

1670. február 27. Kiűzik az osztrák zsidókat.

1932. február 27. Tel-Aviv: megnyílik az első Makkabia, a zsidó olimipia.

1980. február 27. Egyiptom és Izrael nagykövetet cserél.

1887. február 28. Romániában rendeletileg kitiltják a zsidókat a közszolgálatból és a dohánykereskedelemből.

1940. február 28. A McDonald-féle White Paper anticionista rendelkezése korlátozza az Erec Jiszráél területén zsidók számára eladható arab földtulajdont. A dokumentum nagyjából semmissé teszi a Balfour-nyilatkozatot.

Nincsenek megjegyzések: