Oldalak

2008. április 3., csütörtök

Cionista szervezetek III. – A Bár Giora

Simon bár Giora az első századi szikáriusok – korabeli zsidó szabadságharcosok – frakcióját vezette az első zsidó-római háború idején, az első században. Róla nevezték el a huszadik század hajnalán létesített Erec Jiszráél-i önvédelmi szervezetet.

Az első században, a zsidó felkelés harmadik évében, 68-ban négy zsidó vezető személyiség versengett egymással: Joszéf ben Mátiász, Eleázár ben Simon, Giszkalai János és Simon bár Giora – akinek a neve, a bár Giora annyit tesz: a betért fia. Bár Giora volt Giszkalai legfontosabb riválisa; népszerű tábornok, aki negyvenezer katonának parancsolt, s a „rabszolgáknak szabadságot, a szabad embereknek jutalmat” ígért politikai programjában. Azok a jeruzsálemiek hívták meg királynak, akik tartottak Giszkalai hatalmától. 69-ben lett a város uralkodója, míg arra nem kényszerült, hogy megadja magát Titus hadainak. Rómába hurcolták, ott végezték ki.

***

1907. szeptember 28-án a Poáléi Cion aktivistáinak egy csoportja gyűlt össze Jichák ben Cvi apró jafói lakásán. A földre telepedtek, mivel ben Cvinek nem volt arra pénze, hogy bebútorozza a lakást, és egy narancsos ládát használtak asztal gyanánt. Valamennyien egyetértettek abban, hogy Erec Jiszráélben csak akkor jöhet létre a harmadik zsidó állam, ha a zsidók képesek lesznek arra, hogy önmagukat, a földjeiket és a terményt megvédelmezzék a rablóbandák ellen. Ezeknek a bandáknak a fellépése ekkoriban még nélkülözött minden nacionalista színezetet. Nem terroristák voltak, hanem köztörvényes bűnözők, egyszerű haramiák, akik ellen ugyancsak arabokat fogadtak fel őrök gyanánt.

A résztvevők elhatározták, hogy szervezetet hoznak létre, és azt bár Gioráról nevezik el. Mottóként Jákov Kohén versének, a Hábirjonimnak egy sorát választották – azt, amelyet az oroszországi pogromokkal szembeszegülő zsidó védők is mondogattak, s azt, amely sor még sokszor kísért a zsidó állam megalapításáig vívott harcok során: „Vérben és tűzben esett el Júdea; vérben és tűzben támad fel Júdea ismét”.

A Bár Giora, a mai Izraeli Védelmi Erők „nagypapája” parancsnokává az alapító tagok – Jichák Ben Cvi, Mendel Portugáli, Jiszráél Giládi, Alexander Záid, Jechezkiél Hánkin, Jechezkiél Niszánov és Mose Givoni – Manya Sochát férjét, Jiszráél Sochátot választották. A tagok megesküdtek a titoktartásra, a fegyelemre, az önzetlen szolgálatra, az ügy iránti odaadásra és a hűségre. Határozatot csak egyhangú szavazással lehetett hozni. Ben Cvinek jutott a szerep, hogy pénzt kerítsen a Bár Giora számára. Tag csak az lehetett, aki minimálisan egy évet dolgozott a mezőgazdaságban. A szervezet Galileában kezdte meg működését. Később beolvadt az 1909. április 12-én alapított – a Bár Giorával szemben immár legálisan működő – HáSomérba.

Nincsenek megjegyzések: