Oldalak

2011. október 5., szerda

Az Új Kelet holnapi számából: Egyiptom: mekkora nyertes lesz a Muzulmán Testvériség?

Októberre tervezték, de 2012 januárjára is átnyúlnak a három etapban lebonyolított egyiptomi választások. Noha nem kétséges, hogy a nagy múltú Muzulmán Testvériség, minden iszlamista terrorszervezetek ősatyja, meghatározó erőként kerül ki egy tiszta választásból – amennyiben a hadsereg hagyja –, akadhatnak meglepetések, elannyira, hogy még az elvileg feloszlott mubarakista állampártot sem temethetjük.

A választások abszolút esélyesének tekinthető Muzulmán Testvériség, amely egyszerre két – egy keményvonalas és egy lájtosabb – iszlamista párttal is képviselteti magát a meglehetősen színes választási palettán, óvakodik attól, hogy máris győztesnek tüntesse fel magát, sőt, azt hangoztatja, nem kíván egyeduralkodóként kormányozni; egyszóval mindent megtesz, hogy ne hangolja maga ellen az országot valójában uraló tizennyolc tagú katonai juntát, és ne provokálja ki az „algériai megoldást” (1991-ben az Iszlám Üdvfront első körös győzelme után az algériai hadsereg elejét vette a további választási fordulók lebonyolításának, megakadályozva, hogy fundamentalista rendszer alakuljon az országban).

Október helyett télen lesznek a választások

A Mohamed Husszein Tantaui marsall vezette junta is tart az 1928-ban, Port Szaídban megalakított Ikván ál-Muszlimintől, hiszen egy sok évtizede létező, a társadalomban igen mélyen gyökeredző mozgalom méretteti most meg magát, olyan erő, amelyet annak idején sem a monarchia, sem a diadalmas és gátlástalan nasszerista államszocialista rezsim, sem Szadat és Mubarak nem volt képes gyökerestül kiszaggatni, holott mindent megtett ennek érdekében. A katonaságnak kétségkívül hatalmában áll, hogy megakadályozza a szervezet kormányra kerülését, ezzel azonban éppen olyasmit kockáztat, ami Algériában is bekövetkezett: akár sok évig elhúzódó, véres polgárháborút és terrorhullámot.


Tahrír tér, február: a hadsereg választja szét az egymással szemben álló feleket

Nem véletlen, hogy a hadsereg húzza az időt, és az eredetileg októberre, harminc naposra tervezett választások fordulóit csak a téli hónapokra tűzték ki, és negyvennégy napot hagytak rájuk. Az első etap november 28. és december 5, a második december 14. és 21, míg a harmadik január 3. és 10. között kerül lebonyolításra. Megfigyelhető, hogy a junta a fordulók között bőségesen hagyott időt az eredmények kiértékelésére és arra, hogy szükség esetén erőszakkal avatkozzon be az események alakulásába. Az 1980-ban létrehozott, főként konzultatív jellegű felsőház, az úgynevezett Súra Tanács nem kinevezett tagjainak megválasztására január 22-én kerül sor.

A Testvériség címere. A szervezet csak taktikájában különbözik az al-Kaidától, célja ugyanaz: az iszlám törvénykezés kizárólagossá tétele és világ-kalifátus létrehozása

Az, hogy Egyiptom két legnagyobb ereje kölcsönösen tart egymástól, eddig kimondottan pozitív következményekkel járt. A junta úgy tesz, mintha ő csak a népakaratnak megfelelően levezényelné a demokratikus választásokat, a Muzulmán Testvériség pedig úgy, mintha nem is az lenne a szándéka, ami 1928 óta mindig is volt: az épp aktuális rezsim megdöntése után az iszlám alapvető elvein alapuló kormányzás létrehozása az országban - és végső soron az egész világban.

Többszörösen módosított választási rendszer

A katonai vezetés a választási törvény reformjával igyekszik meggátolni azt, hogy a Muzulmán Testvériség által létrehozott politikai pártok túlzott győzelmükkel kiprovokálják a nyílt diktatúrát. A Mubarak bukásáig létezett választási rendszer a politikai élet addigi vezető ereje, a Nemzeti Demokrata Párt igényeinek megfelelően épült fel. Az NDP-t azonban áprilisban feloszlatták, így új választási rendszert is létre kellett hozni, hiszen az addigi, „a győztes mindent visz” szisztéma egyértelműen az Ikván ál-Muszliminnak kedvezett volna.

Május harmincadikán ismertették az új választási rendszer első változatát, amely csak a mandátumok kétharmada tekintetében engedte a „győztes mindent visz” szisztéma fennmaradását, a maradék egyharmad tekintetében az arányos képviselet elvét tükrözte. Az új választási törvényben, amit július 7-én hozott meg az ügyvivő kormány, már ötven-ötven százalékos a „mindent visz” és az arányos képviseleti rendszer aránya, ugyanakkor az alsó korhatárt harmincról huszonöt évre szállították le. Nem sokkal később októberre tűzték ki a választások három fordulóját és a felsőház megválasztását is, és bejelentették, hogy a mandátumok felét „munkásoknak és parasztoknak” tartják fenn, a Mubarak idején alkalmazott női kvótát pedig eltörlik.

Szeptember végén – amikor már világossá vált, hogy az októberi megrendezésből nem lesz semmi – bejelentették, hogy csak a mandátumok egyharmadának sorsa fog „a győztes mindent visz” rendszerben eldőlni, ráadásul ezek a közvetlenül megválasztott képviselők is csak függetlenek lehetnek – politikai pártok tagjai nem. Ez gyakorlatilag a demokratikus választás lehetőségének kiiktatását jelentette, és nem csak a Muzulmán Testvériség számára. Számos párt azon nyomban a választások bojkottját helyezte kilátásba, ha a rendelkezést vissza nem vonják. A bojkottfenyegetést a junta különféle ígéretekkel szerelték le – kilátásba helyezték többek között az 1967 óta életben lévő rendkívüli állapot megszüntetését, és azt is, hogy civilek ellen nem lesznek többé hadbírósági perek –, konkrét intézkedéseket azonban nem tett.


Ikván-tagok rács mögött Mubarak idején, 2000-ben

A Testvériség – amely már a 2005-ös, teljesen korrektnek aligha nevezhető választásokon a mandátumok egyötödének elnyerésével ijesztett rá a Mubarak-rendszerre – idén februárban jelentette be, hogy a Szabadság és Igazság Pártját (SZIP) hozza létre az idei megmérettetésre. Négy nappal később jelentették be az Új Centrumpárt megalakítását. Míg az előbbivel a fundamentalizmusra hajló, éhes és elkeseredett tömegeket célozták meg, az utóbbi, mérsékeltebb formáció azoknak a szavazataira számít, akik vallásosak ugyan, de egy sáría alapján álló, iráni típusú rendszertől azért visszariadnak.

Megbízhatatlanok a felmérések

Az Ikván ál-Muszlimin vezetői, akik korábban még a voksok egyharmadában reménykedtek, májusban már a mandátumok felének megszerzéséről beszéltek, s azon voltak, hogy nem csak az Új Centrum, de a Szabadság és Igazság Pártja előtt is minél szélesebbre tárják a kapukat, mondván, a párt szívesen látja a nőket és a kopt keresztényeket egyaránt, ez egy polgári párt, még csak nem is vallásosak, sőt, teljesen függetlenek a Muzulmán Testvériségtől – épp csak el nem határolódtak tőle. Az ötven százalékos cél azonban így is megriasztotta a juntát és a többi pártot, amelyek tartanak attól, hogy a liberalizmus csak álarc, amelyet egy nagyarányú győzelem után a SZIP könnyű csuklómozdulattal hajít messzire, felfedve az igazi arcát, ami nem lesz más, mint a hatalomra jutott klasszikus terrorszervezeté.

Mubarak a tavalyi választásokat teljesen elcsalta, gondoskodva arról, hogy a Muzulmán Testvériség 2005-ös sikere ne ismétlődhessék meg, ennek eredményeként azonban nem tudni, mekkora lehet valójában a párt támogatottsága, és a homályt a különféle közvélemény-kutatások nem hogy oszlatnák, de még növelik is. Ahány felmérés, annyi eredmény – nagyban attól függően, ki csinálta a felmérést. Az IPI márciusi felmérése 12 %-ot adott a SZIP-nek, a Gallup júniusban 15-öt, a Newsweek júliusban 17-et, míg az al-Dzsazíra ugyancsak júliusban 46-ot; a DIPD legtöbb megkérdezettel dolgozó, augusztusi felmérése szerint 31,5 %-ra számíthatnak. A rétegpártnak szánt Centrumot 1 és 5 % között mérték, tehát nagy valószínűséggel a Muzulmán Testvériség néppártnak szánt Szabadság és Igazság Pártja lesz a télre eltolt választások főszereplője.

Tanulságos, hogy a határozatlanok aránya a Gallup esetében 60, a DIPD-nél 57,1 %-os volt – az egyiptomiak közül sokan nem kívánták véleményüket az idegen, nyugati cég kérdezőbiztosának orrára kötni –, és a SZIP az al-Dzsazíra eredményében közelíti meg leginkább a májusban meghirdetett 50 %-ot. Az egymásnak teljesen ellentmondó közvélemény-kutatási adatokat csak a legnagyobb óvatossággal lehet kezelni; végső sorrend semmiképp, legfeljebb a főbb trendek olvashatók ki belőlük.

Tömbösödés a nem-iszlamista oldalon

A többiek csak másodhegedűsök. Az Ikván ál-Muszlimin megszorítását leginkább a liberális Új Wafd párttól lehetett várni, amely azonban nem bízott meg a saját teljesítményében, és júniusban meglepetésszerűen választási szövetséget kötött a SZIP-pel. Míg márciusban 23 %-ra mérték, nyárra népszerűségük 10 % körüli értékre zuhant vissza. Ennek hatására, valamint az alkotmányozással kapcsolatos véleménykülönbségek miatt felmondták a szövetséget, egy új választási koalícióhoz, az Egyiptomi Blokkhoz csatlakoztak, s augusztusban már majdnem 15 %-on jegyezték őket.

Miután az állampártot feloszlatták (érdekes módon az IPI és a Gallup még így is tíz százalékra tette a DNP népszerűségét), a SZIP-nek nincs egymagában komolyan vehető ellenfele. Az ellenzék ezt felismerve Egyiptomi Blokk néven hozott létre választási koalíciót tizenöt pártból, mozgalomból és szervezetből. Olyan társaság ez, ahol – legalábbis a választásokig – békében megférnek egymással liberális, világi, balközép politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, sőt, a hagyományhű Iszlám Szúfi Felszabadítási Párt is. A Blokknak célja csak egy van: annak megakadályozása, hogy a SZIP egymagában kormányt tudjon alakítani.

Létezik két kisebb koalíció is, az egyiket a radikális iszlamista pártok (a nyáron az al-Dzsazíra által még 27, augusztusban viszont a DIPD-nél csak 6 %-on mért Núr és a még be sem jegyzett Fadila és Aszala) hozták létre, a másikat öt szocialista párt és mozgalom. A tömbösödés jelzi az iszlamista vonulat és a társadalom (még) nem fundamentalista rétegei közti távolság növekedését, valamint azt, hogy az összes többi párt a SZIP túlzott győzelmétől tart; vannak azonban politológusok, akik szerint a SZIP az ötven százalék felemlegetésével előre ivott a medve bőrére.


Táhrír tér: a felakasztott bábu Tantaui marsallt, a junta parancsnokát szimbolizálja. Nem kétséges, hová vezetne a Muzulmán Testvériség győzelme

Még Mubarak híveiben is lehet szufla

Diaa Rásuán, az Al Ahram Center for Political and Strategic Studies kutatóintézet elemzője a Christian Science Monitornak azt nyilatkozta, a Muzulmán Testvériség a nagyarányú győzelem jóslásával hibát követ el, túlbecsüli önnön erejét, alábecsüli viszont mindazokat az erőket, akik csak a forradalom és Mubarak eltávolítása után fedezték fel maguknak a politikát. Az elemző szerint az iszlamista szervezet a múltban akkor szerepelt jól választáson, amikor a legnagyobb volt az érdektelenség. Minél többen mennek viszont szavazni, annál kisebb a SZIP esélye, és igen valószínű, hogy nagy lesz a részvételi arány, mivel az átlag egyiptomi egyre jobban tart a szélsőséges konzervatív szalafistáktól.

Még az sem biztos, hogy a Nemzeti Demokrata Pártot teljesen le lehet írni. Igaz, hogy magát a formációt feloszlatták, volt tagjai azonban még akár komoly befolyásra is szert tehetnek az újonnan megválasztott törvényhozásban. Fél tucatnyi olyan párt alakult, amelyet mubarakisták vezetnek, és ezek a pártok bízvást számíthatnak arra a bizonyos tíz százalékra – a bukott rendszer nagypolgári haszonélvezőire, katonatisztekre, világi értelmiségiekre, koptokra –, amit több közvélemény-kutató is úgy mért, hogy a párt hivatalosan már nem létezett. Az Egyiptomi Polgárok Pártja élén az NDP volt főtitkára, Mohamed Ragab áll, az Egységpárt élén egy másik volt főtitkár, Hosszám Bádráui. A Szabadságpártot, ahol a legtöbb volt NDP-s talált menedéket, az egykori állampárt egyik főfunkcionáriusának fia, Mamdúh Ali Hasszán irányítja, a Nacionalista Egyiptom Pártját pedig Anvar Szadat unokaöccse, Táláát Szadat. Jomna El-Hámáki, a Súra Tanács volt NDP-s tagja vezeti az Egyiptomi Fejlesztés Pártját; ugyancsak mubarakista utódpártnak tekinthető az üzletemberek vezette Modern Egyiptom és a Konzervatív Párt.


Tantaui marsall, amíg lehet, ellenáll az iszlamista nyomásnak

Biztosra jelenleg csak azt vehetjük: amennyiben a választások tisztaságát a népakarat mindenekfelettisége jelenti, úgy az egyiptomi választások aligha lesznek tiszták vagy demokratikusak. A választási rendszer többszöri átírása – amiket november végéig még újabb változtatások is követhetnek – egyértelműen azt jelenti, hogy a katonai vezetés elszánta magát: amennyire lehet, visszaszorítja az iszlamizmust. A junta bejelentette, hogy nem engedélyezi külföldi megfigyelők jelenlétét, mert ez az ország szuverenitásába történő beavatkozást jelentené.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Az a gáz, hogy az egyiptomi hadsereg is tele van iszlámnácikkal.


Ezeket a fenevadakat eddig is kizárólag az erős diktátor tudta visszafogni, a katonai felső vezetéssel, akik meg tőle függtek.

Namost, diktátor már nincs, katonai vezetők jelentős része iszlámnáci szimpatizáns, a Brotherhood tömegbázisa pedig soha nem volt ekkora Egyiptomban, mint most.

A sok aberrált, elnyomorodott emberfélének más nem maradt, csak az elmebeteg dühöngés.

Iszlamistáéknál pedig, ennek örök célpontja:

- A "zsidó".

Hogy ez mi, aztatat nem tudják, de nem baj. Attól még gyűlölik és irtani akarják őket, nőiket halálra erőszakolni, vagyonukat elvenni, stb.

Hogy hangzik mindez?


Azt gondolom, közel van egy újabb verés az iszlám diktatúráknak.

De ezúttal a török és az iráni is megérezheti, milyen lehet a gyűlölt, egyben rettegett CAHAL- tól hülyére verve, pucér seggel állni a nemzetközi színen.